Vihreää politiikkaa kuopiossa

Olen ammatiltani radiologian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori ja työllistän itseni yrittäjänä. Äitinä ja mummona perheellisten arki on minulle hyvin tuttua. Oma äitini asuu palvelukodissa. Niinpä hyvä vanhustenhoito on sydämenasiani.

Kuopion asukkaille haluan taata laadukkaat palvelut. Radiologin ammatissani olen nähnyt surullisiakin ihmiskohtaloita, joihin osaan on ollut syynä huonosti toimiva terveyspalvelu  ja se harmittaa minua kovin. Terveys on tärkeää meille kaikille ja siksi terveyspalveluiden laatuun onkin kiinnitettävä erityistä huomiota.

Ja parasta olisikin ehkäistä ennalta sairauksia kuten aikuistyypin diabetesta. Siksi liikuntapaikkoja on ylläpidettävä Kuopiossa ja kannustettava ihmisiä liikkumaan. Neulaniemen kaavoituksen yhteydessä haluan säilyttää hiihtoladut Savilahdesta Tervaruukkiin ja Pilpan majalle.

Elinympäristömme puhtaudesta ja terveellisyydestä on huolehdittava. Ilmanlaadun epäpuhtaudet kuten katupöly keväisin aiheuttavat sydänsairauksia ja hengitystiesairauksien oireiden pahentumista. Sisäilmaongelmien syyt on selvitettävä ja ongelmaiset rakennukset korjattava.

Vesistön tila huolettaa mikromuovin lisääntyessä vesistöissä entisten päästökuormituksien päälle. Juomavetemme puhdistetaan Kallavedestä eikä siihen saa tulla ihmisille haitallisia päästöjä lisää. Kuopion on tehostettava ympäristönsuojelua ja ilmastonmuutoksen ehkäisyä kaikin tavoin.
Haluan jättää jälkipolville asumiskelpoisen ympäristön ja maapallon!

Säilyttämällä luonnon ja metsien monimuotoisuuden varmistamme myös sen, että tulevaisuudessakin voimme hyödyntää luonnon tarjoamia molekyylejä sairauksien hoidossa. Kierrättämällä ja hyödyntämällä kierrätysmateriaaleja vähennämme jätettä ja säästämme raaka-aineissa.

Yrittäjyys tuo elinvoimaa ja työtä Kuopioon. Elinvoimaisessa Kuopiossa on monipuolinen yritysrakenne ja menestyvät yritykset tuovat työtä ja toimeentuloa kaupunkilaisille.

Olen tehnyt valtuustoaloitteen yrittäjien palveluiden parantamiseksi

Kuopiossa ja helposti saavutettaviksi yhden luukun palveluperiaatteella. Apajassa onkin nyt monen toimijan palvelutiimi kerran viikossa yrittäjien ongelmia ratkomassa; Yrittäjän Pika-Apu. Käy vaikka tutustumassa.

Kuopion valtuustoon marraskuussa 2017 tein aloitteen yritysvaikutusten arvioinnin tehostamiseksi Kuopion kaupungin päätöksenteossa. Kuopion kaupungin päätökset vaikuttavat suoraan yritysten toimintamahdollisuuksiin ja kannattavuuteen. Yritysvaikutusten arviointia voidaan tehostaa päätöksenteossa kokeilukulttuuria hyväksikäyttäen ja hakea parhainta toimintamallia yrittäjien osallistumisesta kaupungin päätöksenteossa yritysvaikutusten arviointiin.

Kuopion talouden tasapainottamisessakin on vielä tekemistä. Talouden tasapainotuksessa korostaisin kustannusten hillintää enkä kannata veronkorotuksia, koska veroja ja maksuja on meillä kuopiolaisilla jo tarpeeksi ennestäänkin.

Veronmaksajien on hyvä saada myös kaupungin tarjoamia palveluluita kuten kulttuurinautintoja. Teatteri ja Musiikkikeskus ovat kaupungin ylläpitämiä mahtavia kulttuurin tuottajia eikä niiden tasosta tule tinkiä yhtään. Kuopio on hieno kulttuurikaupunki ja pidetään se myös sellaisena!

 Sitouduin kuntavaaliehdokkaana Amnesty Internationalin sitoumukseen, että kuntani ei jätä väkivaltaa kokeneita naisia yksin ja myös siihen, että kuntani ei sulje oviaan hädässä olevilta pakolaisilta.