Minulla on myös luonnetta ja sinnikkyyttä. Periaatteitani ja arvojani ovat oikeudenmukaisuus ja rehellisyys.

Ihmisarvo kuuluu kaikille ikään, sukupuoleen, rotuun, varallisuuteen tai asuinpaikkaan katsomatta. Arvoistani tärkeimpiä ovat heikompien ja hauraampien ihmisten puolustaminen, tasa-arvo ja kaiken olevaisen kunnioitus.

Ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on minulle ensiarvoisen tärkeää. Ilmastonmuutosta tulee torjua, jotta säilytämme tämän maapallon lapsillemme elinkelpoisena. Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy on paras sijoitus tulevaisuuteen. Ennaltaehkäisy ja varhainen tuki on parasta palvelua lapsille, nuorille ja perheille.