Lasten ja nuorten hyvä koulutus, hyvinvointi ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy on sekä vaaliteemani ja pysyvä tavoitteeni kuntapolitiikassa. Kuopion lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet ja jonot palveluihin pidentyneet (SS 7.2.2019 Nuorten oireilu pahenee). Tärkeintä mielenterveyden ongelmien vähentämisessä on ennaltaehkäisy ja lapsen etu. Kuopion kaupunginvaltuustossa 11.2.2019 kirjoittamani valtuustoaloitteen allekirjoitti 47 valtuutettua. Aloitteessa ehdotimme ’psyykkarien eli psykiatristen sairaanhoitajien virkojen perustamista Kuopion kouluihin. Psyykkarin toimenkuvaan kuuluisi yhteistyö vanhempien kanssa. 

Valtuustoaloite Psyykkarit kouluihin 2019

Vanhusten hyvä hoiva on oltava etusijalla ikääntyvien palveluissa.  Palveluasumisessa asumisen kulut maksaa vanhus itse ja vuokra on usein kalliimpi kuin vapailla markkinoilla vaikka vanhuksen oma asunto on pieni. Olen herättänyt keskustelua Kuopion kaupunginvaltuustossa vanhusten palveluasumiseen tarkoitettujen kiinteistöjen rakentamista omana toimintana ulkoistamisen sijaan ja tein valtuustoaloitteen maaliskuussa 2019 yksityisen ja kaupungin oman tuotannon suhteen linjaamisesta sekä vanhusten hoivakiinteistöjen omistamisen suhteesta. 

Palveluasuminen on tuottavaa liiketoimintaa

Kuopion kaupunki on linjannut, että kiinteistön omistaja tuottaa vanhuksille myös ateria-, siivous- ja pyykkipalvelut johtaen siihen, että vanhuksella ei ole enää valinnanvapautta kyseisten palveluiden maksajana. Jos Kuopion kaupungin tai kaupungin tytäryhtiö omistaisi vanhusten asumispalvelukiinteistöt, niin vanhusten ja yhteiskunnan rahoilla ei tuotettaisi voittoa yksityisille pääomasijoittajille vaan raha kiertäisi takaisin kaupungin kassaan.

Sote-uudistus tulee olemaan seuraavankin eduskunnan tehtävänä. 

Tärkeintä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa ovat ihmiset ja heille pitää turvata tasapuoliset palvelut tulotasoon,asuinapikkaan, rotuun ja ikään katsomatta. Yrityksiäkin voidaan hyödyntää vaikkapa palvelusetelimallilla, muttei anneta markkinavoimille ylivaltaa. Asiakkaille annettavalla palvelusetelillä myös pienempien yrittäjien olisi mahdollista tuottaa palveluita.