Ympäristö ja ilmastonmuutoksen hidastaminen

Kaupungit ovat ilmastonmuutokset torjunnassa ensisijaisia toimijoita ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, syntyyhän suurin osa päästöistä ja jätteistä kaupungeissa. Kaupunkien kyky huolehtia päästöttömästä energiantuotannosta, joukkoliikenteestä ja jätteiden kierrätyksestä on ylivertainen. Ilmastonmuutoksen torjunnassa ihmisiä ei pidä syyllistää vaan päinvastoin kannustaa kehittämään uutta yritystoimintaa mm biokaasun tuotantoon ja uusiin tuotantotapoihin.

Teknologian käyttö päästöjen vähentämiseksi vaatii investointeja, joihin kaupungeilla on varaa. Tutkimuksen, kehityksen ja koulutuksen kautta löydämme ratkaisut ilmasto- ja ympäristöongelmiin ja edistämme uusien yritysten perustamista. Hiilinieluja pitää kasvattaa, missä olennaista on myös puuraaka-aineen käyttäminen mm rakentamisessa, jolloin puun hiili sitoutuu rakennuksiin vuosikymmeniksi.

Suomi tarvitsee jo huoltovarmuuden ylläpitämiseksi omaa ruoantuotantoa. Kaupunkien hankinnoissa pystytään lisäämään lähiruokaa ottamalla käyttöön mm elintarvikkeiden tuotannon ympäristövaikutusten arviointi ja pisteyttämisen, jolloin lähellä ja ympäristölle mahdollisimman vähän haittaa aiheuttava elintarviketuotanto saisi kilpailutuksissa lisäpisteitä.